Els continguts (textos, imatges, vídeos) d’una pàgina web són importantíssims per tenir una pàgina web de qualitat a la xarxa, on l’usuari trobi exactament allò que busca. També són bàsics per aconseguir un bon posicionament natural als cercadors d’Internet com Google, Bing i Yahoo!, però mai ens hem de focalitzar només en aquest aspecte, sempre hem de pensar en l’usuari de la nostra pàgina web.

Ens hem de centrar en explicar qui som o què oferim a la nostra empresa, però sempre acompanyat de què podem fer pels usuaris o en què els podem ajudar. És a dir, destacar quins beneficis obtindrà el client si contracta els nostres serveis o adquireix els nostres productes. Mai hem d’explicar aspectes interns de la nostra empresa que només poden interessar a treballadors o directius de l’empresa, ja que no és l’objectiu d’una pàgina web i pot desviar l’atenció de l’usuari.

Mai hem de donar per fet que l’usuari coneix la nostra empresa el primer cop que accedeix a la pàgina web. Així doncs, d’una manera ràpida i vistosa, l’usuari ha de ser capaç d’entendre ràpidament què li oferim o en què destaquem, així com els beneficis que pot obtenir contractant els serveis de la nostra empresa.

Redacció dels textos

A l’hora de redactar els textos de la pàgina web, hem de tenir en compte que pocs usuaris llegeixen tot el text, simplement fan un escaneig o una vista ràpida. Per tant, per facilitar la lectura a l’usuari tenim diverses opcions:

  • incloure llistats per resumir els punts importants
  • preparar esquemes o textos acompanyats de gràfics
  • destacar els textos més importants amb títols i negretes
  • evitar paràgrafs llargs que no convidin a la lectura

Els textos han de ser clars i concisos, utilitzant un llenguatge a l’abast de qualsevol usuari de la nostra pàgina web. S’han de destacar les idees principals a les primeres frases o títols del text, mai deixar-les pel final ja que potser l’usuari no ho arribarà a llegir.

Altres aspectes a tenir en compte

Hem de pensar en introduir paraules clau als textos, ja que els textos també han de convèncer als motors de cerca. Tot i així, mai ens hem de centrar en aquest aspecte, és més útil explicar alguna idea o concepte per a que l’entengui l’usuari, que no per a que l’entengui un motor de cerca. Al cap i a la fi, si un usuari ho ha entès, el motor de cerca també ho entendrà.

És recomanable també utilitzar enllaços interns. Els enllaços interns són paraules o fragments de text que fan d’enllaç a altres apartats de la pròpia pàgina web. En aquest cas, és important que aquests enllaços es ressaltin d’alguna manera respecte el text, ja sigui amb subratllat o amb un color diferent.

Si és possible, hem de pensar també en actualitzar els textos o afegir un blog o apartat de notícies o novetats a la nostra pàgina web. A més, també és un tema important pel posicionament orgànic als cercadors, ja que aquests valoren positivament actualitzacions o renovacions de textos i/o articles.

Per acabar amb el tema dels continguts, hem de recordar de cuidar les traduccions a altres idiomes. Així doncs, si no dominem un idioma, és recomanable encarregar la traducció a alguna empresa externa especialitzada.

Factors externs als continguts

Hi ha molts altres factors que hem de tenir en compte i cuidar especialment com:

  • nom del domini
  • títol i descripció de la pàgina que apareixen en els resultats de cerca de Google
  • visualització ràpida de les dades de contacte de l’empresa
  • accés a altres pàgines de l’empresa, com poden ser les de Facebook o Twitter

No podem deixar de banda la gran importància que té el disseny i la usabilitat de la pàgina web, així com una bona programació per a tenir una pàgina web que es visualitzi correctament en tots els navegadors amb un temps de descàrrega òptim. No podem tenir una pàgina web visualment espectacular si l’usuari ha d’esperar 20 segons per poder-la veure.

Continguts d'una pàgina web

Articles relacionats