Nom de domini

Escollir un bon nom de domini per a una pàgina web no és una tasca gens senzilla. De vegades ens trobem que el domini que volem no està disponible i d’altres que no acaba de ser l’adequat per al nostre negoci, projecte o entitat.

Paraules clau vs marca o nom d’empresa

El nom del domini és un factor important, però tampoc decisiu, per al posicionament de la pàgina web. És positiu que la paraula clau principal de la pàgina web estigui inclosa en el nom del domini. Però també pot ser important, sobretot si és una pàgina web corporativa o personal, que el nom de domini quedi personal i únic, i no sigui un terme genèric.

Així doncs, podem utilitzar només el nom de l’empresa o de la marca per escollir el nom de domini, podem optar per agafar un nom de domini amb només paraules clau, o bé podem integrar la nostra marca o empresa amb una paraula clau que ajudi a definir-nos. A continuació, us mostrem diferents exemples per sector:

Només marca o empresa Només paraules clau Marca i paraula clau
Sector viatges orixa.com muchoviaje.com tuaregviatges.es
Sector oci fnac.es tienda-online-informatica.com castellodiscos.es
Sector immobiliari qualinhabitat.com fotocasa.es bbvavivienda.com
Sector fruita frescum.es tiendadefruta.es naranjasperdine.com

 

Longitud del domini

Com hem comentat anteriorment, és important que el domini contingui la paraula clau que millor ens defineixi com a marca o entitat, però no podem escollir un domini massa llarg, ja que seria massa difícil de recordar pels usuaris. Així doncs, recomanem que el nom de domini d’una empresa o entitat tingui com a màxim 15 caràcters, sent els que tenen entre 4 i 8 caràcters els més valorats, degut a la seva facilitat per ser recordats. Entre 9 i 15 caràcters considerem que són correctes pel posicionament web i SEO. I entre 16 i 30 caràcters podríem considerar que ja són Long Tail, vàlids quan es vol arribar a públics molt concrets amb un minisite o una pàgina web molt específica, però poc útils per a empreses, marques o entitats.

Facilitat de pronunciar i recordar

El nom de domini ha de ser fàcil de pronunciar i recordar, ja que volem que l’usuari hi torni tantes vegades com sigui possible. És arriscat també utilitzar noms de dominis amb dues lletres iguals seguides, amb guions o amb caràcters específics d’un idioma.

Vist tot això, si tenim un nom de marca o empresa curt, és una bona opció escollir el nom de domini amb el nom de l’empresa i la paraula clau que millor la descrigui. Si el nom de l’empresa o marca ja és prou llarg, o per altra banda ens interessa molt fer branding, escollir el nom de domini amb només el nom de l’empresa o marca seria la millor opció.

Articles relacionats