Disseny web 2013

Aquests dies podem trobar a diverses pàgines web i blogs especialitzats (designrfix.com, hongkiat.com …) articles sobre com seran els dissenys web aquest 2013. Així doncs, mirarem d’explicar quins són els aspectes o elements que destacaran i es consolidaran aquest any.

1. Disseny web adaptable o web responsive

Disseny web preparat per a que els usuaris, des de qualsevol dispositiu, puguin accedir i visualitzar amb la mateixa qualitat una pàgina web.

2. Ús de tipografies que millorin l’aparença de la pàgina

Escollir les fonts que millor s’adaptin a la imatge de la pàgina web. S’han de deixar d’utilitzar imatges que substitueixen a títols, i utilitzar eines com Google Web Fonts o Cufón. Tampoc s’ha de tenir por a utilitzar mides de lletra relativament grans (16px/18px) per al contingut de la pàgina web.

3. Desplaçament vertical

Disseny web amb llargs scrolls verticals i deixar de banda possibles scrolls horitzontals. Augmentarà l’ús de menús de navegació o botons fixos a la part superior o lateral de la pàgina web.

També creixerà l’ús de l’efecte Parallax, és a dir, efectes i moviments que s’apliquen sobre elements de la pàgina web al fer ús de l’scroll.

4. Botons grans

Ús de botons grans, que cridin l’atenció, per facilitar el click des d’un smartphone. No és només un aspecte visual, sinó una característica funcional.

5. Fons ocupant la pàgina completa

El fons de la pàgina web tendirà a ocupar la pantalla completa, ja sigui amb un element repetitiu o amb fotografies o imatges grans de bona qualitat que s’adaptin a la mida de la finestra del navegador.

6. Integració dels botons socials

Integració dels botons socials per a que els usuaris puguin compartir de manera senzilla i ràpida les nostres pàgines web a les xarxes socials, com ara Facebook, Twitter o Pinterest.

7. Transparències CSS

Ús de transparències a aquelles capes que creiem convenient, utilitzant l’opacitat que ens proporciona el CSS3.

8. Adéu a la programació en Flash

La tecnologia Flash ja no forma part de cap llista de tendències de disseny web dels últims anys i, ara més que mai, amb la implantació del HTML5 i CSS3. Amb HTML5 i CSS3 podem crear pàgines web amb alguns efectes i moviments, visibles des de qualsevol dispositiu o ordinador, sense llargs períodes d’espera per part dels usuaris.

No només trobarem aquests 8 aspectes que hem comentat, també hi ha d’altres que ja els últims anys s’han implantat i seguiran sent importants: slideshows amb fotografies, ús d’elements arrodonits, mostrar imatges o contingut utilitzant Lightbox o similars, vídeos incrustats a la pàgina web…

Vistos tots aquests punts, no és difícil concloure que tots aquests aspectes ajuden a millorar la usabilitat de la pàgina web i que, per tant, l’objectiu ha de ser millorar la facilitat d’ús de qualsevol pàgina web que realitzem. Així doncs, els dissenyadors de pàgines web hem de pensar sempre en l’usuari final a l’hora d’escollir els diferents elements del disseny. Com hem vist, en la majoria dels casos, usabilitat i aspecte estètic van lligats: per a res són incompatibles.

Articles relacionats