disseny web 2016-17

El disseny de pàgines web evoluciona i millora molt ràpidament. És sorprenent el progrés que hi ha hagut els últims anys en molts aspectes de disseny i usabilitat. Ara ja s’està parlant sobre quines seran les noves tendències i es prediuen nous aspectes que destacaran.

Possiblement, els aspectes que més han sobresortit els últims dos anys han sigut les pàgines web responsives i el Flat Design. Podem veure com els themes de WordPress han evolucionat en aquesta direcció i han sigut clars influenciadors del què ha succeït.

Abans de realitzar una nova pàgina web, hauríem de tenir en compte, quines seran les futures tendències i no deixar de banda aspectes que ja s’han tornat imprescindibles com: disseny web responsive, imatges adaptades a pantalles de retina, ús de tipografies amb aspecte modern, no tenir por de l’ús del scroll vertical i la integració de les xarxes socials a la pàgina web.

Si tens pensat crear o renovar la teva pàgina web, t’interessarà saber quins elements, tècniques o estratègies es postulen com a tendències de cara als pròxims anys, ja que potser pots utilitzar o incorporar algun.

Èmfasi a l’originalitat

Un dels punts més desfavorables els últims anys ha sigut l’adopció d’un mateix patró a l’hora de disseny una pàgina web, sent molt complicat sortir-ne i poder ser original sense fer un desastre. Possiblement, els themes de WordPress i l’ús bestial d’aquest CMS poden haver fet mal en aquest aspecte, ja que molts themes són pràcticament idèntics d’estructura.

Encara no se sap quina direcció agafarà tot això, però sí que sembla que augmentaran els elements, dibuixos i gràfics personalitzats amb animacions, possiblement desenvolupades amb CSS3, HTML5 i JS, però quedem a l’espera també de noves llibreries o tecnologies.

Evolució del Flat Design

Com hem dit abans, el Flat Design ha destacat molt entre les pàgines web dels dos últims anys. Tot sembla indicar que se seguirà utilitzant i molt, però amb una certa tendència cap als gradients, ombrejats, moviments o simular capes en 3D.

Això és degut a que el Flat Design és perfecte per a la navegació amb dispositius mòbils, però, amb tanta simplicitat, potser s’ha deixat de banda a l’usuari que navega des de pantalles més grans.

Scroll vertical llarg

T’hauràs fixat que, avui en dia, a moltes pàgines web has de fer scroll vertical per arribar al contingut que busques. Doncs bé, aquesta tendència continuarà i possiblement vagi en augment. A més, és possible fer petites animacions amb l’ús de CSS3, HTML5 i JS segons el desplaçament.

La causa d’aquesta tendència és que si navegues a través d’un dispositiu mòbil, costa menys accedir fent scroll vertical que no pas buscar i clicar un botó. A més, si navegues utilitzant un ordinador tampoc tens cap problema en utilitzar la rodeta del ratolí.

Així doncs, és possible també que les pàgines web del tipus OnePage perdurin els pròxims anys: més scroll vertical i menys clics.

Experiències curtes

És possible que la pàgina inicial sobretot o alguna altra pàgina interna, tingui petits elements d’interacció i possiblement d’animació. Per exemple, un botó de registre d’usuaris que modifiqui la pàgina amb un nou disseny, un producte en oferta que si el cliques et mostra de cop informació relacionada amb el producte, un petit botó per donar-te d’alta a la newsletter que fa algun efecte al clicar-lo, etc..

La importància de la tipografia

Gràcies a magnífiques eines com Google Fonts, el disseny de les pàgines web ha millorat sensiblement els últims anys, ja que disposes de més tipografies i no t’has de conformar amb l’Arial, Verdana o Tahoma.

Així doncs, ara tenim infinitats de possibilitats a l’hora d’escollir les tipografies i les mides de lletra per a la nostra pàgina web, i no podem equivocar-nos en l’elecció. És un aspecte clau a l’hora de determinar la qualitat i l’impacte de la nostra pàgina web a la xarxa.
Aquests són els punts més rellevants del que s’espera del disseny web els pròxims anys. Tot i així, com aquest món evoluciona tan ràpid, és possible que ens sorprengui alguna nova idea o tècnica que ara ni ens plantegem.

Articles relacionats