Un usuari pot accedir a la nostra pàgina web de tres maneres:

  • Accés directe a la pàgina web. Quan l’usuari escriu directamene al navegador la nostra url (per exemple: www.nbsp.cat).

Això implica que l’usuari ja coneix la nostra pàgina web i que, per tant, no ha utilitzat cap cercador o directori per trobar-nos.

  • Accés des d’un directori o portal temàtic. Quan l’usuari ens troba a través d’una altra pàgina web, com pot ser un directori, que conté un llistat d’enllaços a diferents pàgines web ordenades per categories.

Això implica que la nostra pàgina web hauria d’estar inclosa a directoris generals i temàtics. Alguns d’aquests directoris poden sen de pagament.

  • Accés des d’un cercador. Quan l’usuari ens ha localitzat a través d’un cercador d’Internet (Google, Yahoo!, MSN …), mitjançant unes paraules clau determinades. Aproximadament, el 75% dels nous visitants a una pàgina web provenen dels cercadors: es tracta de l’accés més habitual.

Això implica que la nostra pàgina webha d’estar ben posicionada als principals cercadors d’Internet.

Articles relacionats