A partir del proper 21 d’abril de 2015, Google donarà més visibilitat al seu cercador a aquells llocs web responsius o que estiguin adaptats per a dispositius mòbils. Aquest canvi afectarà a la cerca per a mòbils en tots els idiomes i tindrà un impacte significatiu als resultats de cerca. D’aquesta manera, els usuaris trobaran resultats de més qualitat per les seves consultes, ja que estaran optimitzats per al seu dispositiu.

El nombre d’usuaris que utilitzen dispositius mòbils per accedir a Internet ha crescut molt, així que aquest canvi en l’algoritme de Google és favorable per a tots ells. Google oferirà als usuaris respostes més rellevants. A més, des de fa ja uns mesos Google afegeix als resultats de cerca el terme “per a mòbil” o “mobile-friendly” a les pàgines optimitzades per a mòbils.

¿Has d’optimitzar la teva pàgina web per a mòbils?

La resposta a aquesta pregunta és molt clara: Sí. La versió d’una pàgina web optimitzada només per a ordinadors personals pot ser difícil d’utilitzar i llegir des d’un dispositiu mòbil. En aquestes versions no optimitzades per a mòbils, els usuaris han de pessigar o augmentar la pantalla per poder llegir el contingut o per poder clicar en un enllaç. Això és molt incòmode i poc satisfactori per als usuaris, i molts acabaran abandonant la pàgina web. En canvi, amb les pàgina web optimitzades per a mòbils o responsives això no passa, ja que estan adaptades a aquests dispositius i són de fàcil lectura i ús.

Un alt percentatge d’usuaris fa cerques a Internet des dels seus dispositius mòbils, així que aquests són fonamentals per als objectius de la teva empresa. Per tant, hem d’assegurar que els visitants tinguin una bona experiència quan visitin la nostra pàgina web des d’un dispositiu mòbil.

Vist això, la millor solució per optimitzar la teva pàgina web per a dispositius mòbils és la creació d’una pàgina web amb disseny responsiu, és a dir, pàgines web que s’adapten i es visualitzen de manera òptima per a cada dispositiu i resolució de pantalla, reorganitzant el contingut, escalant les imatges i/o simplificant el menú. En aquesta pàgina web trobaràs més informació sobre les pàgines web responsives.

Com pots comprovar si la teva pàgina web està adaptada per a mòbils?

Pots comprovar com veu Google teva pàgina web de la següent manera:

Optimització web per a dispositius mòbils

Les aplicacions també guanyaran visibilitat entre els resultats de Google

A més, Google també començarà a utilitzar la informació d’aplicacions indexades com un factor en el rànquing per a aquells usuaris que hagin iniciat la sessió a Google i tinguin aquestes aplicacions instal·lades al dispositiu. És possible que aparegui contingut d’aquestes aplicacions de manera més prominent en els resultats de cerca. En el següent enllaç trobaràs més informació sobre com implementar la indexació de les teves aplicacions.

Vist tot això, si la teva pàgina web no està optimitzada per a mòbils, t’animem a actualitzar o crear la teva pàgina web amb un disseny responsiu que ofereixi als teus visitants la millor experiència possible des de qualsevol dispositiu.

Font: Encontrar más resultados de búsqueda optimizados para móviles.

Articles relacionats