Avís Legal

Denominació Social: Aina Clusellas Elias
Domicili Social: Av. Barcelona 83-85, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
NIF: 47614702X
Telèfon: (+34) 93 676 47 83
Correu electrònic: info@weweb.cat

El prestador, des d’ara WeWeb, és el responsable del lloc web i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI- CE), així com informar a tots els usuaris respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest web.

Contingut i ús

WeWeb es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de posar-ho en coneixement dels usuaris, entenent-se com suficient amb la publicació al mateix web.

El lloc web pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, consulteu la nostra política de cookies.

Responsabilitat

WeWeb s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que WeWeb no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, WeWeb manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

WeWeb no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en comentaris, xarxes socials o un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquest lloc web. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, WeWeb es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional , o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, WeWeb no descarta la possibilitat que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i codi font són titularitat de WeWeb. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts d’aquest lloc web, excepte consentiment per escrit dels seus titulars. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de WeWeb serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a WeWeb i que poguessin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir al respecte dels mateixos. La publicació de les dades dels nostres clients en aquest lloc web està prèviament autoritzada per aquests, com és el cas del nom de la seva empresa, els serveis que se’ls ha realitzat i els testimonis.

WeWeb autoritza a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a aquest lloc web.

Política de Privacitat

Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

WeWeb garanteix a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través del correu electrònic info@weweb.cat.

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Confidencialitat i protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de WeWeb.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant WeWeb de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

WeWeb no ven, lloga, presta ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin certes dades de l’usuari (com ara nom telèfon i adreça) a empreses terceres com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, els quals són indispensables per realçar un correcte servei ofert. WeWeb no controla ni respon sobre l’ús que aquests portals fan de les seves dades. Tots i cada un dels membres de l’equip de WeWeb guardarà la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

WeWeb gestiona i manté aquestes dades com a mitjà per canalitzar i respondre a les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics, així com per mantenir informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, serveis o noves tendències en el món d’Internet.

WeWeb garanteix en tot cas a l’Usuari el dret de rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’enllaç de donar-se de baixa que es troba present a tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

Mesures de seguretat

WeWeb compta amb les mesures de seguretat tècniques necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva modificació, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, quedant exempta de qualsevol responsabilitat davant l’Usuari, de causes de força major o causes alienes a la mateixa.

WeWeb no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de WeWeb. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de WeWeb, en la forma i per a les finalitats indicades en el present avís legal.