Mollom

Com succeeix amb tots els formularis de qualsevol pàgina, també arriben comentaris Spam mitjançant els formularis per escriure comentaris a les pàgines web creades amb el CMS SilverStripe. Per solucionar aquest problema, podem utilitzar els mòduls Mollom o Recaptcha que trobem entre les extensions ofertes per SilverStripe. En el nostre cas hem utilitzat l’opció Mollom, que és la que explicarem, però l’opció Recapctha funciona pràcticament igual. Simplement ens vam decantar per l’opció Mollom perquè el text que ha d’introduir l’usuari és més senzill d’entendre que el text proporcionat per Recaptcha.

Pel correcte funcionament del mòdul Mollom cal instal·lar prèviament el mòdul Spam Protection. Els passos a seguir per a instal·lar aquest mòdul són:

 1. Descarregar el fitxer .tar.gz (en aquest moment spamprotection-v0.3.tar.gz) de la pàgina del mòdul.
 2. Descomprimir aquest fitxer i assegurar-nos que el directori tingui per nom spamprotection. Copiar aquesta carpeta a l’arrel del servidor, on trobem per exemple els directoris ‘cms‘, ‘jsparty‘ i ‘sapphire‘.
 3. Escriure la següent url al navegador:http://www.elnomdelatevaweb.com/dev/build?flush=1.

Ara ja tenim instal·lat el mòdul Spam Protection a la nostra pàgina web i ja podem procedir a instal·lar el mòdul Mollom. Els passos a seguir són els següents:

 1. Descarregar el fitxer .tar.gz (en aquest moment mollom-v0.3.tar.gz) de la pàgina del mòdul.
 2. Descomprimir aquest fitxer i assegurar-nos que el directori tingui per nom mollom. Copiar aquesta carpeta a l’arrel del servidor, on trobem per exemple els directoris ‘cms‘, ‘jsparty‘ i ‘sapphire‘.
 3. Aconseguir la Mollom API Key de la pàgina web http://mollom.com/. Ens hem de registrar i afegir un nou site desde Manage Sites. Ens donaran una clau privada i una pública que farem servir posterioriment.
 4. Editar el fitxer _config.php que trobem al directori ‘mysite‘ i escriure les següents línies de codi (i utilitzant les claus que acabem d’obtenir):
  Mollom::setPublicKey(‘la-clau-pública-de-mollom’);
  Mollom::setPrivateKey(‘la-clau-privada-de-mollom’);
  SpamProtectorManager::set_spam_protector(‘MollomSpamProtector’);
 5. Escriure la següent url al navegador: http://www.elnomdelatevaweb.com/dev/build?flush=1.
 6. Ara ja ens hauria d’aparèixer el camp AntiSpam als nostres formularis de la pàgina web.

Per a més informació podeu visitar les pàgines de SilverStripe que parlen de Mollom i Spam Protection.

Articles relacionats