Els diferents tipus de mitjans CSS ens permeten enviar diferents documents CSS als diversos dispositius, podent indicar un estil per a cada dispositiu. A l’especificació CSS2 apareixen els següents tipus:

  • All. Per a tots els dispositius.
  • Aural. Per als sintetitzadors de veu.
  • Braille. Per a dispositius tàctils Braille.
  • Embossed. Una lleguera variació de Braille: per a impresores Braille.
  • Handheld. Per a dispositius mòbils (telèfons mòbils, PDAs …)
  • Print. Per a documents preparats per imprimir.
  • Projection. Per a documents preparats per a ser projectats.
  • Screen. Per a les pantalles d’ordinador (web).
  • Tty. Per a mitjans de visualització del tipus graella: pantalles antigues LCD, terminals, antics dispositius mòbils …
  • Tv. Per a dispositius tipus televisió.

Articles relacionats