La tecnologia AJAX utilitza una combinació d’altres tecnologies que ens permet crear aplicacions web interactives. Així, ens permet realitzar peticions de contingut o processat de dades sense haver de recarregar la pàgina a la que es troba l’usuari.

Avui en daa, AJAX s’ha convertit en una tecnologia molt popular per a la creació de llocs web dinàmics.

Xajax és una llibreria de codi obert per PHP que ens permet crear de manera fàcil i simple aplicacions web amb la tecnología AJAX. Es tracta d’un producte gratuit compatible amb els navegadors habituals (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari …)

Així, amb Xajax podem definir quines funcions de codi PHP es converteixen en funcions AJAX. Aquestes funcions PHP es podran executar sense haver de recarregar la pàgina web on es troba l’usuari.

És molt útil per enviar i processar formularis o realitzar selects combinats amb AJAX i PHP.

Si voleu descarregar i provar Xajax podeu accedir a la pàgina web: http://xajaxproject.org/.

Per saber més sobre la llibreria Xajax podeu accedir a http://www.desarrolloweb.com/manuales/xajax.html.

Articles relacionats