internet de les coses

El concepte “Internet de les coses” (IoT) és molt senzill, es refereix a una xarxa d’objectes de la vida quotidiana interconnectats. És a dir, s’adjudicaran capacitats informàtiques a objectes quotidians per a que recullin dades del seu entorn i es comuniquin entre ells. Aquesta és una tendència creixent que tindrà nombroses aplicacions que poden arribar a canviar per complet la vida de les persones.

La idea principal és doncs que Internet arribi a tot tipus d’objectes del dia a dia, no només dispositius mòbils o electrònics. Ens trobarem davant d’un munt d’objectes amb sensors i sistemes integrats, que ens permetran programar esdeveniments específics en funció de les tasques que li hagin sigut encomanades. Per exemple, si ens quedem sense oli a casa, el sensor ho podrà detectar i comunicar-se amb un altre dispositiu per a que aquest realitzi una compra online d’oli a la botiga online del nostre supermercat preferit.

Quin impacte tindrà la Internet de les coses?

La tendència en pocs anys sembla que serà connectar a la xarxa qualsevol cosa que et plantegis connectar. Un altre bon exemple de com ens pot ajudar la Internet de les coses en el nostre dia a dia a la feina és: anar en cotxe a una reunió amb un client fent ús del GPS, aquest t’hi porta per la millor ruta, però en cas de trànsit dens sobtat, el nostre GPS es podria comunicar amb el nostre client via WhatsApp avisant-lo del retràs degut al trànsit.

Aplicacions similars les trobarem al que es denomina “Ciutats intel·ligents” o “Smart City”. Aquestes s’aplicaran a les xarxes de transport per a ajudar a reduir residus, millorar la mobilitat o millorar en eficiència energètica.

És complicat saber fins on arribarà tot això i quin serà l’impacte de totes aquestes connexions. El que sí que podem afirmar és que la Internet de les coses és un tema en alça i que cal tenir en compte ja que ens pot obrir portes a moltes oportunitats.

Quines oportunitats ens pot oferir?

Tot sembla indicar que la Internet de les coses serà una revolució i ens farà canviar la nostra manera d’interactuar amb els objectes i amb l’entorn. Tendirem cap a un món ple d’informació amb la finalitat de fer la vida més senzilla i còmoda per a les persones, provocant un canvi en el seu comportament i per tant en el funcionament de les empreses.

Els camps on s’aplicaran la Internet de les coses són molts i molt diversos: des de la sanitat, passant per sectors com l’energètic, transport i comunicacions, fins a altres com els comerços, fàbriques i l’automoció; sense deixar de banda els serveis financers, comptables i assessors.

Per a diverses indústries pot haver-hi un canvi de model de negoci, podent fer l’entrega d’un producte com a servei, ja que les empreses seran capaces de controlar, automatitzar i gestionar de forma remota els actius.

Hem de tenir en compte els riscos que pot introduir la Internet de les coses, sobretot en termes de protecció de dades, privacitat de les persones i seguretat en les xarxes. Per aquest motiu la seguretat tecnològica i la protecció de dades seran dues àrees amb important creixement.

Tot el que hem vist fins ara ha de proporcionar nous models de negoci i obrir noves possibilitats dins del sector en el que estigui cadascú. A més, el valor de les dades dels usuaris es posaran a disposició de les empreses i aquestes estaran interessades en entrar en aquest terreny com més aviat millor. Això hauria de derivar en una millor experiència del consumidor.

Ara és qüestió de pensar en el negoci de cadascú i treure les nostres pròpies conclusions. Hem d’estar preparats per treure benefici d’aquesta tendència i no quedar-nos enrere quan arribi el moment, ja que sembla que no hi ha marxa enrere.

En aquest enllaç podeu trobar una infografia molt interessant de la Internet de les coses i de les seves aplicacions.

Articles relacionats