Us presentem el microsite responsive i el vídeo de presentació que hem realitzat per al Annual Congress Barcelona 2016 que organitzen EuraAudit International, Interlegal, l’auditoria ACTIVA i el bufet Escura.

Tant el microsite com el vídeo s’han presentat al congrés d’aquest any que s’està realitzant actualment a Miami.

El microsite anirà evolucionant cap a una pàgina web més completa, que inclourà el programa del congrés, localització, activitats i ponències.

Annual Congress Barcelona 2016

Articles relacionats