xajax PHP Class Library

La tecnologia AJAX utilitza una combinació d’altres tecnologies que ens permet crear aplicacions web interactives. Així, ens permet realitzar peticions de contingut o processat de dades sense haver de recarregar la pàgina a la que es troba l’usuari. Avui...