Una URL amigable és una adreça web que està formada per paraules que informen del contingut de la pàgina web i que, per tant, és fàcilment comprensible per a les persones. A més, resulta més senzilla d’utilitzar i de recordar.

Un exemple de URL amigable és el següent:

http://www.ecgeventos.com/eventos/organizacion-de-conferencias-y-mitines/

Una URL no és amigable quan disposa de caràcters especials, com ara “&”, “=”, “?”, “.html”, “.php”, …  Aquests caràcters són interpretats correctament pels servidors web, de manera que la URL no amigable és igualment funcional i equivalent a l’anterior.

En aquest cas, la URL no amigable seria:

http://www.ecgeventos.com/?p=24

Totes dues URL ens mostren la mateixa pàgina quan les introduïm a un navegador, però la segona no disposa de cap informació referent al contingut que apareixerà a la pàgina. En canvi, només llegint la URL amigable ja podem saber que aquesta pàgina informa de “serveis” de “disseny web”.

URLs amigables

De la mateixa manera que les persones podem deduir el contingut d’una pàgina web a partir de la seva URL amigable, els cercadors d’Internet (com ara Google) són capaços d’interpretar les paraules de la URL i considerar-les rellevants per al posicionament de la pàgina web.

Per això, és recomanable optimitzar la nostra pàgina web per a que disposi de URLs formades per paraules clau que defineixin el contingut de cada pàgina, i que aquestes estiguin en l’idioma corresponent.

D’aquesta manera, obtindrem els següents avantatges principals:

  • Tindrem més opcions d’aparèixer en les primeres posicions dels resultats de la cerca quan algú realitzi una cerca a Google (o qualsevol altre cercador d’Internet) utilitzant aquestes paraules clau.
  • Seran recordades més fàcilment pels usuaris, fet que possibilita que aquests hi tornin a accedir directament o bé la comparteixin als seus coneguts.
  • Els enllaços seran més atractius al copiar-los, llegir-los,.. fins i tot al publicar-los en anuncis.
  • Donen un aspecte més professional a la pàgina web, més clar i més net.

Alguns consells per a la optimització de les URL amigables:

  • Utilitza les paraules clau amb les que t’interessa posicionar la pàgina. Cada pàgina del web és independent, de manera que cada URL amigable ha de tenir només les paraules clau que defineixen el contingut de la pàgina corresponent.
  • No posis preposicions i articles davant les paraules clau, si no aporten cap valor semàntic.
  • Intenta que les URL amigables siguin relativament curtes.
  • Separa les paraules amb guions, per a que els cercadors les interpretin correctament. No utilitzis espais en blanc, ni punts ni guions baixos, i tampoc majúscules, accents o altres caràcters especials.

Si vols crear URL amigables per una pàgina web dinàmica, consulta el següent enllaç: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/urlamigable/.

Articles relacionats