Fa uns dies Google va anunciar a través del blog Chromium el llançament d’un nou format d’imatge per a la web, anomenat WebP. És un format que comprimeix la mida de l’arxiu de manera considerable respecte el format JPG, mantenint la mateixa qualitat. D’aquesta manera, WebP es presenta com a una clara alternativa al clàssic JPG.

El format WebP pot ser important, per exemple, quan els usuaris utilitzen xarxes de banda ampla limitada, com poden ser les xarxes mòbils. En aquests casos és quan els usuaris aprecien més la lentitud al descarregar les imatges de les pàgines web. S’ha de tenir en compte que un 65% del total de bytes transmesos d’una pàgina web corresponen a imatges o fotografies. Així doncs, WebP permetria als usuaris poder descarregar imatges més ràpidament, però mantenint la qualitat i resolució.

Les proves que ha dut a terme Google amb 900.000 imatges, han donat com a resultat una reducció de la mida dels arxius d’un 39,8% de mitjana, esperant però que els desenvolupadors puguin aconseguir encara uns millors resultats.

En el següent enllaç podeu veure alguns exemples comparatius amb diferents imatges, on s’aprecia la reducció de mida, sense que es vegi afectada la qualitat de les imatges.

WebP

Haurem de veure com evoluciona el format WebP i si serà reconegut pels diferents navegadors d’Internet. De moment, Pixelmator, el software d’edició fotogràfic per Mac, ja ha anunciat oficialment que adoptarà WebP. Així doncs, tot sembla indicar que, a mitjà o llarg termini, el format WebP passarà a ser compatible i acceptat pels diferents navegadors i sistemes operatius.

Articles relacionats